image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nâng cao nhận thức công tác xã hội với bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
Lượt xem: 12

   Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội tình trạng bất bình đẳng giới vẫn đang xảy ra do định kiến giới, đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình mà trong số đó nạn nhân phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

    Bên cạnh các cơ quan chính quyền, cơ sở y tế,… thì Hội LHPN  xã  có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin về nạn nhân bị bạo lực gia đình, nhân viên công tác xã hội sẽ tiến hành sàng lọc, phân loại, đánh giá tâm lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu của người bị bạo lực gia đình. Từ đó, đề xuất kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch chăm sóc khẩn cấp cho đối tượng, nhóm đối tượng trong địa bàn mình phụ trách; kết nối và chuyển gửi người bị bạo lực gia đình tới các dịch vụ trợ giúp tại địa phương và tuyến cao hơn; tham gia phục hồi, theo dõi và tiếp tục hỗ trợ người bị bạo lực gia đình khi họ trở về địa phương; tham gia rà soát, giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và phục hồi đối với các trường hợp cụ thể và đề xuất kế hoạch chỉnh sửa nếu cần thiết; thực hiện biện hộ luật pháp, chính sách liên quan tới bạo lực gia đình…cùng nhiều biện pháp khác nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người bị bạo lực gia đình.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã nhà cần nâng cao nhận thức, góp phần tích cực trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn .

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới