image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị quán triệt, tuyên truyền phổ biến thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 24

     Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã Trường Thọ  tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Quang - Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận đã tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Anh-tin-bai

                                                  Nguyễn Văn Quang - Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận     

          Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội trưởng: Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã được quán triệt, triển khai các nội dụng cơ bản, những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

 

Anh-tin-bai

 

                   Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

 

 

 

T

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới