image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tuyên truyền về Chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đoàn thể thành phố
Lượt xem: 28

    Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 03 về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong 02 năm qua, các cấp Công đoàn thành phố, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đối số quốc gia và thành phố, đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, Chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài; cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, rất сụ thể. Có cả lĩnh vực là cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Từ đó tận dụng tối đa cơ hội, điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đi nhanh, đi trước, không để bị tụt hậu.

Anh-tin-bai

    Liên quan đến Chuyển đổi số đó là việc sử dụng mạng xã hội, bên cạnh những thuận lợi thì thách thức rất lớn khi thực hiện giải quyết các vấn đề cuộc sống, lao động, học tập và sinh hoạt tinh thần trên không gian mạng. Làm thế nào để xử dụng mạng an toàn, đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đoàn thể thành phố nói chung và Đoàn thể trực thuộc Khối cơ quan thành phố nói riêng...


Nguồn: (Haiphong.gov.vn)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới